ASSALAMUALAIKUM . SELAMAT DATANG

Saturday, 14 April 2012

Langkah-Langkah Dalam Perancangan Kewangan

Terdapat lima langkah penting dalam proses perancangan kewangan :

1  Menilai kedudukan kewangan anda sekarang
2   Menetapkan maklumat
3  Menyediakan pelan kewangan
4   MELAKSANAKAN  PELAN TERSEBUT
5 Memantau dan menilai semula

No comments:

Post a Comment